Подаръчен ваучер Casyopea® на стойност 100 лв.

Ново Подаръчен ваучер Casyopea® на стойност 100 лв.
Прегледи: 532 Код: vaucher-100
Наличност: В наличност
100,00 лв.
Кол-во: Купи

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ВИП Карта Casyopea®
 
Издаване на „ВИП карта Casyopea®”
 
„ВИП карта Casyopea®” („картата“) може да бъде издадена на всяко физическо лице, навършило 14 години. Условие за издаване на картата е приемането на настоящите общи условия и заплащането на еднократна такса от 50 (петдесет) лева. Клиенти, които притежават „CLUB card Casyopea®” ще заплатят сума в размер на 40 (четиридесет) лева. Това може да бъде направено във всеки от обектите на Casyopea или през електронния магазин на Casyopea на адрес www.casyopea.com/shop/  
 
При закупуването на „ВИП карта Casyopea®”, e необходимо да бъде попълнена съответната форма с цел идентифициране на картодържателя. Картата е лична и не може да се предоставя за ползване на трети лица.
 
Използването на „ВИП карта Casyopea®”
Притежателят на „ВИП карта Casyopea®” има право на постоянна отстъпка в размер на 20% от стойността на всички артикули, предлагани от Casyopea; допълнителни 5% отстъпка 1 /един/ ден преди, на и след рождения ден на притежателя на картата; 30% специална месечна отстъпка за определен от Casyopea продукт. За получаване на описаните услуги и привилегии, клиентът трябва да предостави на служител на Casyopea своята „ВИП карта Casyopea®”. Използването на обявените в тези Общи условия отстъпки  не може да се комбинира с други налични намаления, промоции или отстъпки. При съмнение относно самоличността на картодържателя е възможно служител на Casyopea да изиска документ за самоличност с цел идентификация. При счупена или повредена по друг начин „ВИП карта Casyopea®” или предоставяне на чужда „ВИП карта Casyopea®”, Дружеството има право да откаже използването на отстъпки чрез нея. Картата не е платежно средство!
 
Използването на „ВИП карта Casyopea®” не е ограничено със срок. Заплатената сума за покупка на картата не подлежи на възстановяване независимо дали клиентът се е ползвал от промоционалните условия, които тя предоставя, или не.
 
Процедура при загубване, повреда или унищожаване на „ВИП карта Casyopea®”
Притежателите на „ВИП карта Casyopea®” в случай на загубване, повреда или унищожаване могат да поискат издаването на нова карта по всяко време. Дружеството издава новите карти за срок от 10 дни и на стойност 7 лв. В такива случаи Дружеството анулира старите карти. Нова „ВИП карта Casyopea®” може да бъде поискана в обектите на Дружеството само лично, с подновяване на данните, попълване от страна на клиента МОЛБА за преиздаване на „ВИП карта Casyopea®” и заплащането на такса за преиздаване на стойност 7 (седем) лева.
 
Изменения в Общите Договорни Условия
Дружеството има право да променя едностранно настоящия Договор с оглед разширяването на предлаганите услуги, за по-голямата им ефективност, както и за въвеждането на нови услуги. Информация за въведените промени ще има обявена на официалния ни сайт www.casyopea.com, както и такава ще бъде изпратена на обявените електронни адреси в Регистрационните карти. В случай че клиентът не е съгласен с промените на Общите условия, същият може да ни уведоми за това на e-mail: office@casyopea.com  от посочения от него в регистрационната карта електронен адрес. Всяко изменение на настоящите общи условия не може да вменява повече задължения на клиенти от тези, които са описани тук.
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
С извършването на покупка на „ВИП карта Casyopea®” и/или предоставянето на лични данни за издаването на такава карта се съгласявате с настоящите общи условия и със факта, че предоставяте личните си данни за целите на издаването и използването на  „ВИП карта Casyopea®”
 
Администратор на лични данни:
Администратор на лични данни е „ЛЕА 1“ ЕООД, с ЕИК 131326461, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, район „Витоша“, ж.к. „Бъкстон“, ул. „Българска легия“ № 36 (наричано в текста и „ЛЕА 1“, „Дружеството“, „Casyopea” )
 
Основания за обработване на личните Ви данни:
Обработваме личните Ви данни във връзка с покупката и използването на „ВИП карта Casyopea®” за изпълнение на договорните си отношения спрямо Вас (същите възникват от момента на закупуване на „ВИП карта Casyopea®”; Обработваме личните Ви данни за маркетингови цели на основание изричното Ви съгласие.
 
Обработването е необходимо за следните цели:
Администриране на взаимоотношенията ни и предоставяне на стоките и услугите ни; Анализ на потребителското поведение при използване на „ВИП карта Casyopea®”; В отделни случаи и само след като сте дали изричното си съгласие можем да обработваме личните Ви данни за маркетингови цели като изпращане на оферти, отстъпки, промоции и друга информация по електронен път. Използваме Вашите коментари за подобряване на качеството на стоките и услугите ни.
 
Категориите получатели на личните данни:
Доставчик на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи; Адвокатски кантори; Счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги, вкл. доставчици на услуги по изработка на карти; Доставчици на куриерски услуги; публични органи при изпълнение на законовите си правомощия.
 
Срок за съхранение на данните:
Предоставените от Вас лични данни за издаване на „ВИП карта Casyopea®” ще се съхраняват единствено за периода, за който са необходими, а именно – през срока на валидност на картата.
 
В случай че не желаете да предоставите личните си данни ще сме във фактическа невъзможност да Ви предоставим „ВИП карта Casyopea®”
 
Вашите права:
Достъп до данните; Изтриване на данните; Възражение срещу обработването; Ограничаване на обработването; Подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)
 
Повече информация за правата Ви като субекти на лични данни можете да намерите на адрес: https://casyopea.com/politika-na-lichnni-danni
 
За други въпроси във връзка с личните Ви данни можете да се свържете с нас на e-mail: privacy@casyopea.com

Направете един различен подарък!


Вземете подаръчен ваучер Casyopea® за Ваш любим човек и му позволете да избира от стотици ароматни подаръци!

Валидността на закупен ваучер е 6 месеца.