Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.casyopea.com . Ако използвате уеб сайта www.casyopea.com се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които „ЛЕА 1” ЕООД предоставя услуги на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет www.casyopea.com,

1. „ЛЕА 1” EООД е търговско дружество, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Българска легия 36″.

2. „Клиент”  е физическо или юридическо лице, което е регистрирано в www.casyopea.com и се е съгласило с настоящите Общи условия.

3. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.casyopea.com.

4.  „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.casyopea.com стоки и услуги.

5.  „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

Права и отговорности на страните

„ЛЕА 1” ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Предмет:

„ЛЕА 1” ЕООД  предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.casyopea.com – Магазинa стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Регистрация:

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в  www.casyopea.com стоки, Клиентът трябва:

– Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – http://www.casyopea.com/my-account/. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на  www.casyopea.com данни, както и да ги актуализира при тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

– След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез www.casyopea.com стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

– При възникнал спор, кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Промени в Общите условия:

Доколкото предлаганите от www.casyopea.com стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „ЛЕА 1” ЕООД.

При извършване на промени в Общите условия, „ЛЕА 1” ЕООД се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/ или публикува на видно място в www.casyopea.com или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и www.casyopea.com, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

 Публикуване на информация за стоките в  www.casyopea.com:

„ЛЕА 1” ЕООД публикува на адрес www.casyopea.com описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, налична в обектите на Casyopea, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

1. Определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купи”, обозначен под съответна стока;

2. Преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката.

избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/ промяна на данните за издаване на фактура;

3. Заявката за покупка на стока от www.casyopea.com се счита за извършена след натискане на бутона “Завършване на поръчката”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/ или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за www.casyopea.com не възниква задължение за нейното изпълнение.

Как да поръчам?
Уважаеми клиенти на www.casyopea.com, влизайки в страницата Е-МАГАЗИН, ще видите полета с указания, а именно:
-„категории на продуктите” – тук са представени всички стоки предлагани от www.casyopea.bg;
-„профил” – за Ваше и наше улеснение е необходимо да се регистрирате в www.casyopea.com еднократно. При всяко следващо посещение попълвайте в полето „потребител” своето потребителско име, а в полето „парола” – потребителската си парола. При забравена парола използувайте полето „забравена парола” и ще Ви изпратим на указания е-майл нова. За да пазарувате в онлайн магазина на www.casyopea.com не е нужно да се регистрирате
– „кошница” – показва броя и вида на купуваните от Вас стоки;
– „промоции” – изложени са всички стоки, които имат промоция за периода;

Приемане на заявката:
Заявката за покупка се приема от www.casyopea.com чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена с отстъпката (клиентска или на магазина), стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Цени:
Всички цени в www.casyopea.com са в български левове, с включен ДДС.
Указаните в www.casyopea.com цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
Базовата отстъпка в онлайн магазина на всеки един продукт е 7%. Всички останали видове клиентски отстъпки се прилагат извън тези 7%.
Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

Начин на плащане:
Уважаеми клиенти, предлагаме Ви следния начини за заплащане на поръчаните стоки:

• Плащане при доставка
Получавайки поръчаната стока, заплащате дължимата сума на куриера. Тя  е отбелязана в цената на поръчката. Разходите по инакасо и застраховка се поемат от Потребителя.

• ePay
За да извършите плащане през системата на ePay е необходимо да бъдете регистрирани в системата. След като приключите с поръчката ще бъдете автоматично пренасочен(а) към сайта на еPay, където да въведете необходимите данни и да извършите плащането.

• Банков превод
Необходимо е да посетите най-удобния за вас клон на която и да е банка и да преведете дължимата сума по сметка на “Леа 1” ЕООД.

Ако имате съществуваща банкова сметка в банка дължимата сума се прeвежда от вашата сметка по сметката на “Леа 1” ЕООД.
Ако нямате банкова сметка преводът се извършва чрез “ВНОСНА БЕЛЕЖКА”, като съответно цената на банковата такса е малко по-висока от колкото при платежното нареждане (между 2,00 и 6.00 лв. в зависимост от банката).

Попълнено “ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ” и “ВНОСНА БЕЛЕЖКА” се показва на последната стъпка от онлайн поръчката, когато е избран начин на плащане – банков превод.

* В графата “Основание за плащане” ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да попълните номера на поръчката, който се генерира след приключването на поръчката. Ако не се попълни номер идентификацията на превода се затруднява и е възможно поръчката да не бъде активирана, тъй като няма да знаем за какво е плащането.

В случаите, когато банков превод се извършва от банка в чужбина, като всички разходи по превода са за сметка на наредителя, включително и разноските за другите банки.

 Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се  задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.

Доставка:
Доставка на закупени стоки от онлайн магазина на www.casyopea.com се извършват само на територията на Р. България. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 3 работни дни.

Въпроси и отговори

1. Забравена парола – как да вляза отново със стария си потребителски профил?

Кликнете върху връзката и попълнете потребителското си име и е-майл адреса, с който сте регистрирани. Ще Ви бъде изпратена нова парола, с която да влезете. След това може да я променяте с Ваша, лесна за запомняне парола.

2. Как да пазарувам в www.casyopea.com?

За да пазарувате в www.casyopea.com не е необходимо да сте регистриран потребител. Ако вече сте направили своят избор и сте решили да закупите стока от www.casyopea.com е необходимо да отидете на страницата с продукта  който сте избрали и да кликнете върху бутона “Купи”. Оттам кликнете на иконата с кошницата, която дава статуса на вашата покупка. Тук можете да коригирате артикулите и количествата, които сте заявили, както и да въведете вашият промо код и след натискане на “Обнови”, той ще бъде добавен като отстъпка, извън обявените 7%. Тук можете и да се информирате каква би била цената на доставката ви, като кликнете на оцветения в червено текст в полето Доставка SPEEDY (По цени на куриера). След като се уверите в избора си на стока продължете с бутона ”Поръчай”. Ще бъдете изведени на страница, от която са видими всички детайли на поръчката: линк към вход/регистрация в сайта (ако имате или желаете такава), линк за въвеждане на промо код, адрес за доставка, цена за доставка, спедитор за доставка, начин на плащане, обща сума за заплащане, поле за коментари към поръчката. След като се убедите в коректността на въведените данни натиснете полето до “Приемам условията за ползване” и бутона “Поръчай”. Ще бъдете прехвърлени във финална страница, от която ще видите детайли на поръчката: номер, дата, адрес, лице за контакт, начин на плащане и продуктите. Препоръчваме Ви да отпечатате тази страница и да я съхраните.

3. Как да се регистрирам в www.casyopea.com?

В горната част на началната страница ще видите връзка „вход”. Кликвайки на нея ще отидете на страница за идентификация с поле за потребителско име или e-mail и парола. Кликвайки на бутона „Вход” Вие вече сте регистриран клиент в www.casyopea.com. Вашият достъп е създаден и ще получите писмо с информация, как да активирате достъпа си. Запомнете, че трябва да активирате Вашия достъп кликвайки на връзката за активация. Тази връзка е изпратена на е-мейл адреса с който сте се регистрирали.

4. Как да видя статуса на направените от  мен поръчки?

– за да видите статуса на Вашите поръчки е необходимо да кликнете върху бутона кошница, който се намира в горната част на заглавната страница. Ще видите всички направени от Вас поръчки и техния статус.

5. Как да разгледам стоките в www.casyopea.com?

Кликвайки върху категорията в лявата част на екрана, ще се отворят подстраници илюстровани със снимки и описание на продуктите. Всяка снимка е линк към категория или продукт в www.casyopea.com. Кликвайки върху продукта или описанието, ще влезете в индивидуалната му страница. Тук може да се запознаете с подробно описание, неговата функционалност, както и да разгледате снимки с опция за уголемяване. Можете да поръчате продукта с бутона „купи”.

Закупена стока може да бъде върната в срок от  7 работни дни от получаването, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!

Срокове и доставка

 • Стоките, поръчани от нашия електронен магазин, се доставят с куриер на фирма SPEEDY (Спиди) до адреса, указан при заявката!
 • Casyopea® НОСИ ОТГОВОРНОСТТА да предава пратките на куриер от фирма Спиди в здрав, непокътнат вид!
 • От момента на взимане на пратката от куриер на Спиди, Casyopea® НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за цялостта й до доставка!
 • Всяка пратка се доставя на получателя със ЗАСТРАХОВКА и опцията за ОТВАРЯНЕ ПРЕДИ ПЛАЩАНЕ с цел да се установи цялостта й! При наличието на повреда, Получателят трябва да попълни протокол пред доставчика, за да може да се заведе щета. Подпис под товарителницата означава, че пратката е доставена непокътната и Получателя няма възражения!
 • Цена за доставака на поръчки варира: до 1 кг. ≈ 5.50 лв.; до 2 кг. ≈ 6.40 лв.; до 5 кг. ≈ 8.70 лв.
 • При наложен платеж се добавя +0.5% от стойността на поръчката (заплаща се директно на куриера).
 • Разходите по наложени платежи и застраховка на стоката са за сметка на Получате. Пример: Ако цената на избраните продукти е 50 лв. и тяхното тегло е 1.5 кг. при плащане с наложен платеж ще заплатите:  50 лв.*0,5% + ≈ 6,4 лв. = ≈ 56.65 лв.
 • Стандартният срок за доставка до населено място на територията на България е 3 работни дни. По време на сезонни намаления и разпродажби е възможно срокът на доставка да бъде по-дълъг, но не повече от 5 работни дни.
 • Доставки се извършват само на територията на България;
 • Доставката се извършва с куриер от 9.00 до 17.00 часа (събота до 13.00 часа);
 • Доставки не се извършват в Неделя и официални празници;
 • Доставка за фиксиран час от 10:30 ч. до 17:00 ч. (+/- 30 мин.) – заплаща се допълнително по актуалната ценова тарифа на куриерска фирма Спиди
 • Доставка се прави само след потвърждение от страна на клиента;
 • Проверка за статуса на поръчки се извършва в работни дни от 10:00 до 17:00 часа;
 • Поръчки се приемат от Понеделник до Петък от 09:00 до 17:00 часа с изключение на официални празници
 • Поръчки направени след 14:00 часа се обработват на следващия работен ден;

Гаранция:

„ЛЕА 1” ЕООД гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

В момента на пристигането на доставката, преди да плати клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно чрез попълване на протокол пред доставчика  за вида и количеството им.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката:

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „ЛЕА 1” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Право на отказ и връщане:

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

2. При транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

3. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55, ал.3, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез www.casyopea.com, като върне стоката в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от закупената стока в срока по предходното изречение, той следва да изпрати заявление за отказ до office@casyopea.com и да върне стоката в ненарушена цялост и със придружаващият я касов бон/фактура. „ЛЕА 1” ЕООД е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми по банков път не по-късно 14 работни дни, считано от  датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

При получаване на пратката, Клиентът трябва да провери  за несъответствия на пратката с подадената заявка. В случай на установени нарушения се съставя протокол от куриера, който служи като доказателствен документ за влизане в сила на застраховка и възстановяването на стойността на повредения продукт или заменянето му с нов, което е по избор на Клиента.

При повредена стока, за която куриерът не е бил уведомен в момента на получаване, клиента поема разходите при нова доставка.

Права и задължения на Клиента:

Клиентът се задължава:

1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

2. да плати цената на заявената от него стока;

3. да заплати разходите по доставката;

4. да получи стоката;

5. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

6. да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно www.casyopea.com в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;

7. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.

8. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Клиентът има право на:

1. достъп в режим онлайн до www.casyopea.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ЛЕА 1” ЕООД. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

2. достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

Клиентът се задължава при ползуване на www.casyopea.com:

1. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

Лични данни:

„ЛЕА 1” ЕООД  има право да събира  и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от „ЛЕА 1” ЕООД услуги.

Обработване на информация за Клиент:

„ЛЕА 1”ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, „ЛЕА 1” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „ЛЕА 1” ЕООД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията:

„ЛЕА 1” ЕООД събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство

Разкриване на информацията:

„ЛЕА 1” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в) в други посочени в закона случаи.

Решаване на спорове:

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени между страните или отнасящи се до Общите Условия, включително спорове, породени или отнасящи се до техното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти им или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред.

Права на интелектуална собственост:

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уеб сайта за електронна търговия www.casyopea.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ЛЕА 1” ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на www.casyopea.com, Клиентът дължи на „ЛЕА 1” ЕООД неустойка, като съответната не лишава „ЛЕА 1” ЕООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Приложимо право:

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Доставка SPEEDY (По цени на куриера)