Меню
Кошница с продукти

Общи условия за ваучер

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ВИП Карта Casyopea®
 
Издаване на „ВИП карта Casyopea®”
 
„ВИП карта Casyopea®” („картата“) може да бъде издадена на всяко физическо лице, навършило 14 години. Условие за издаване на картата е приемането на настоящите общи условия и заплащането на еднократна такса от 50 (петдесет) лева. Клиенти, които притежават „CLUB card Casyopea®” ще заплатят сума в размер на 40 (четиридесет) лева. Това може да бъде направено във всеки от обектите на Casyopea или през електронния магазин на Casyopea на адрес Casyopea.com.
 
При закупуването на „ВИП карта Casyopea®”, e необходимо да бъде попълнена съответната форма с цел идентифициране на картодържателя. Картата е лична и не може да се предоставя за ползване на трети лица.
 
Използването на „ВИП карта Casyopea®”
Притежателят на „ВИП карта Casyopea®” има право на постоянна отстъпка в размер на 20% от стойността на всички артикули, предлагани от Casyopea; допълнителни 5% отстъпка 1 /един/ ден преди, на и след рождения ден на притежателя на картата; 30% специална месечна отстъпка за определен от Casyopea продукт. За получаване на описаните услуги и привилегии, клиентът трябва да предостави на служител на Casyopea своята „ВИП карта Casyopea®”. Използването на обявените в тези Общи условия отстъпки не може да се комбинира с други налични намаления, промоции или отстъпки. При съмнение относно самоличността на картодържателя е възможно служител на Casyopea да изиска документ за самоличност с цел идентификация. При счупена или повредена по друг начин „ВИП карта Casyopea®” или предоставяне на чужда „ВИП карта Casyopea®”, Дружеството има право да откаже използването на отстъпки чрез нея. Картата не е платежно средство!
 
Използването на „ВИП карта Casyopea®” не е ограничено със срок. Заплатената сума за покупка на картата не подлежи на възстановяване независимо дали клиентът се е ползвал от промоционалните условия, които тя предоставя, или не.
 
Процедура при загубване, повреда или унищожаване на „ВИП карта Casyopea®”
Притежателите на „ВИП карта Casyopea®” в случай на загубване, повреда или унищожаване могат да поискат издаването на нова карта по всяко време. Дружеството издава новите карти за срок от 10 дни и на стойност 7 лв. В такива случаи Дружеството анулира старите карти. Нова „ВИП карта Casyopea®” може да бъде поискана в обектите на Дружеството само лично, с подновяване на данните, попълване от страна на клиента МОЛБА за преиздаване на „ВИП карта Casyopea®” и заплащането на такса за преиздаване на стойност 7 (седем) лева.
 
Изменения в Общите Договорни Условия
Дружеството има право да променя едностранно настоящия Договор с оглед разширяването на предлаганите услуги, за по-голямата им ефективност, както и за въвеждането на нови услуги. Информация за въведените промени ще има обявена на официалния ни сайт Casyopea.com, както и такава ще бъде изпратена на обявените електронни адреси в Регистрационните карти. В случай че клиентът не е съгласен с промените на Общите условия, същият може да ни уведоми за това на e-mail: office@casyopea.com от посочения от него в регистрационната карта електронен адрес. Всяко изменение на настоящите общи условия не може да вменява повече задължения на клиенти от тези, които са описани тук.
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
С извършването на покупка на „ВИП карта Casyopea®” и/или предоставянето на лични данни за издаването на такава карта се съгласявате с настоящите общи условия и със факта, че предоставяте личните си данни за целите на издаването и използването на „ВИП карта Casyopea®”
  
Основания за обработване на личните Ви данни:
Обработваме личните Ви данни във връзка с покупката и използването на „ВИП карта Casyopea®” за изпълнение на договорните си отношения спрямо Вас (същите възникват от момента на закупуване на „ВИП карта Casyopea®”; Обработваме личните Ви данни за маркетингови цели на основание изричното Ви съгласие.
 
Обработването е необходимо за следните цели:
Администриране на взаимоотношенията ни и предоставяне на стоките и услугите ни; Анализ на потребителското поведение при използване на „ВИП карта Casyopea®”; В отделни случаи и само след като сте дали изричното си съгласие можем да обработваме личните Ви данни за маркетингови цели като изпращане на оферти, отстъпки, промоции и друга информация по електронен път. Използваме Вашите коментари за подобряване на качеството на стоките и услугите ни.
 
Категориите получатели на личните данни:
Доставчик на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи; Адвокатски кантори; Счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги, вкл. доставчици на услуги по изработка на карти; Доставчици на куриерски услуги; публични органи при изпълнение на законовите си правомощия.
 
Срок за съхранение на данните:
Предоставените от Вас лични данни за издаване на „ВИП карта Casyopea®” ще се съхраняват единствено за периода, за който са необходими, а именно – през срока на валидност на картата.
 
В случай че не желаете да предоставите личните си данни ще сме във фактическа невъзможност да Ви предоставим „ВИП карта Casyopea®”
 
Вашите права:
Достъп до данните; Изтриване на данните; Възражение срещу обработването; Ограничаване на обработването; Подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)
 
Повече информация за правата Ви като субекти на лични данни можете да намерите в нашата Политика на лични данни.
 
За други въпроси във връзка с личните Ви данни можете да се свържете с нас на e-mail: privacy@casyopea.com