В България Мол Casyopea организира за пореден път своята детска работилничка.